Om os

Taastrup Folkedanser forening

Voksenhold


Historie


Taastrup Folkedanserforening blev stiftet i januar måned 1944 og har altid haft hjemsted i Taastrup. Foreningens aktiviteter har altid været centreret omkring folkedansen og den dertil hørende musik.


Formål


I foreningens vedtægter er formålet beskrevet som :


At virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik, folkedragter og tilhørende traditioner.


Dette søges opnået gennem undervisning, afholdelse af kurser, opvisninger og samarbejde med beslægtede foreninger, nationalt og internationalt.


Af samarbejdspartnere skal fremhæves:


Taastrup Børnedanserforening, der varetager dans for børn og familier.


Folkedans Danmark, der arrangerer konkurrencer og stævner samt afholder kurser for dansere, danse- og dragtsygningsinstruktører.


Hvor og Hvornår


Vi danser hver torsdag i Taastrup Kulturcenter mellem kl. 19:30 - 21:00 med indlagte små pauser.


Vi danser i otte måneder om året fra den første torsdag i september til den sidste torsdag i april.


Undervisningen som indeholder en blanding af kvadrilledanse (4 par), kædedanse og pardanse ledes af vores erfarne instruktør Vill Plesner-Petersen, der konstant følger med i, hvad der sker på såvel danse- som musikområdet.


Dansen ledsages af levende musik af Steen på violin.


Vi danser i


Taastrup Kulturcenter

Kultursalen

Poppel Allé 12

2630 Taastrup


Det halvårlige kontingent er 560 kr. for aktive over 18 år og 140 kr. for akktive op til 18 årsamt passive.


Foreningen er tilknyttet Folkedans Danmark.


Vedtægter


Privatlivspolitik


Generalforsamling

Bestyrelsen


Formand

Anette Dahl Nielsen, kontakt til Børneforeningen

Tlf: 43 99 66 54


Næstformand

Annette Melby Christensen

Tlf. 23 69 92 30


Kasserer

Tina Ørregaard

Tlf: 42 71 22 42


Sekretær

Annette Melby


Lokale administration

Kirsten Krogh


Ole Lundum


 

Suppleanter

Janni Culleton

 

Revisorer

Charlotte Sell Hansen

Sigvald Hansen

 

Revisorsuppleant

Keld Quaade


Instruktør

Vill Plesner-Petersen


Spillemand

Steen Jagd     


Dragtudvalg

Lise Hansen

Joan Mulvad

 

Informationsudvalg

Tina Ørregaard, Hjemmesiden

Ole Lundum, Sætter

 

Skovtursudvalg 2012

Lise og Sigvald

Ina

Ragnhild og Ole


Kontakt

Formand@taastrupfolkedanserforening.dk


info@taastrupfolkedanserforening.dk

Venskabsforeninger

Gennem de seneste 30 år har foreningen fået adskillige venskabsforeninger i Ind- og udland. Dette har betydet at vi næsten hvert eneste år har 1-2 besøg fra udlandet, hvor foreningens medlemmer har været værter ved en privatindkvartering, ligesom man har nydt samme godeDen første forening jeg vil nævne i denne sammenhæng er:


Malmö Folkdansare


Foreningen er vor nærmaste nabo, og vi delteger gerne i hinandens arrangementer, ligesom vi følges ad til stævner i udlandet.


The Stafford Morris Men


Fra England, som foreningen har været i kontakt med ca. hvert 3 år skiftevis her og i Stafford siden 1975


Klingende Windrose


I Tyskland, Nordrhein Westfalen finder vi Klingende Windrose, der er en meget aktiv intereuropærisk forening.


Holstebro Folkedanserforening


Og Taastrup folkedanserforening har været venner gennem mange år og besøger ofte hinanden og deltager i hinandens opvisninger og mærkedage.


Oll'n burg Kring


I Høje-Taastrups venskabsby har vi en venskabsforening der ikke kun beskæftiger sig med dans, men også værner om det gamle sprog.


Børnehold


Velkommen til Taastrup Børnedanserforening


Træning ca. hver anden søndag i Taastrup Kulturcenter, Poppel Álle 12,, 2630 Taastrup (B-salen)

fra kl. 10.30 til 11.30


Lån Børnebørnene, familens/naboens børn, inviterer familie, venner og bekendte og deres børn med, kom og oplev den store sang- og danseglæde, som en far udtrykte det for nogle år siden.


Kontingent: 225 kr. pr. voksen og 125 kr. pr. barn.


Øvede kan torsdag aften træne sammen med Taastrup Folkedanserforening


Bank Nordea

Reg. nr. 2414, Konto 0713 290 548


Bestyrelsen


Formand

Anette Dahl Nielsen

Tlf 43 99 66 54


Kasserer

Judith Schmidt

tlf 43 73 43 25

   

Danseleder

Miriam HansenMusik

Charlotte Sell Hansen


Historik


Taastrup Folkedanserforening oprettede i 2009 et dansehold for mindre børn og deres forældre.


I 2010 besluttedes det at udskille det som en selvstændig forening, for derved at sætte fokus på børnedansen.


Børnene har sammen med deres forældre deltaget i opvisninger og stævner og møder derigennem andre børn men interesse for dans. Foreningen deltager igen i år i Det Sjællandske Børnestævne.

Vi danser i


Taastrup Kulturcenter

Kultursalen

Poppel Allé 12

2630 Taastrup