Forside

Taastrup Folkedanser forening

Voksenhold

Vi danser hver torsdag mellem 19:30 - 21:00 i Taastrup Kulturcenter, Kultursalen, Poppel Allé 12,2630 Taastrup

fra den første torsdag i september til den sidste torsdag i april.


Det halvårlige kontingent er 560 kr. for aktive over 18 år og 140 kr. for passive.


Åbne arrangementer

 

12. september 2019 Lancier aften

 

Vi holder åbent for deltagelse i vor dans

 den første torsdag i måneden.

Entre kr. 25,-.

Aktiviteter


1. september 2019 - Dansensdag på Frilandsmuseet

12. september 2019 - Lanceirs aften

26. september 2019 - Medelemsaften

17. oktober 2019 - Efterårs ferie

7. november 2019 - Medlemsaften

5. december 2019 - Dans med familie og venner

19. december 2019 - Julegløgg



20. februar 2020 - Vinterferie

27. februar 2020 - Medlemsaften

30. April 2020 - Intern Afslutning


7. maj 2020 - Generalforsamling


Børnehold

Danser ca. hver anden søndag i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 2630 Taastrup fra kl. 10.30 til 11.30


Lån Børnebørnene, familens/naboens børn, inviterer familie, venner og bekendte og deres børn med, kom og oplev

den store sang- og danseglæde, som en far udtrykte det for nogle år siden.


Kontingent: 225 kr. pr. voksen og 125 kr. pr. barn.


Øvede kan torsdag aften træne sammen med Taastrup Folkedanserforening


Husk Skiftesko


Folkedans for børn

Sæsonprogram 

Søndag den 1. september 2019 Dansens Dag på Frilandsmuseet

Søndag den 15. september 2019 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 29. september 2019 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 13. oktober 2019 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 27. oktober 2019 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 10. november 2019 Dans Taastrup Kulturcent

Søndag den 24. november 2019 Dans Taastrup Kulturcenter

Torsdag den 5. december 2019 Invitation til dans med Taastrup Folkedanserforening

Søndag den 8. december 2019 Juleafslutning Taastrup Kulturcenter

Søndag den 5. januar 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 19. januar 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 2. februar 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 16. februar 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 1. marts 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 15. marts 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 29. marts 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Søndag den 26. april 2020 Dans Taastrup Kulturcenter

Hosebånd

Vi danser i


Taastrup Kulturcenter

Kultursalen

Poppel Allé 12

2630 Taastrup